26 xuño 2012

Asemblea Constituínte de ALEAS - EU

O pasado venres día 22 de xuño celebrouse na cidade de Compostela a primeira asemblea da Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida (ALEAS-EU), na que se aprobou o Regulamento Interno da área na Galiza, se elixiu e nomeou ao coordinador da área, ao secretario e ao responsable na primeira cidade activa, Compostela, e se fixaron as seguintes prioridades de traballo e proxectos da nova área:

  • Loitar polas liberdades e dereitos LGTBI, e sempre da man coas distintas asociacións comprometidas coa causa na Galiza.
  • Conseguir unha maior presenza da muller na loita do colectivo.
  • Detectar e destruir todos os obstáculos cos que se atopan os transexuais e intersexuais.
  • Loitar contra o acoso e agresión no terreo laboral e na escola.
  • Lograr unha maior visibilidade do colectivo no rural galego.

Estes proxectos a curto e longo prazo van ligados ao propósito fundamental de ALEAS a nivel estatal, a fusión da loita obreira e a loita LGTBI.

Coa creación desta área ábrese outra fronte de loita dende a esquerda política no País, cun compromiso de loita constante, colaboración coas demais áreas de EU, ALEAS do Estado e asociacións LGTBI alleas á organización e unha actividade produtiva e incesante.