03 abril 2013

14 de abril: Orgullo é República!

Con motivo do 82º aniversario da proclamación da IIª República, a Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida mostra o seu rexeitamento á institución monárquica por antidemocrática, machista, homófoba e patriarcal.


Un ano máis, ALEAS-EU reivindica a construción da Terceira República como unha oportunidade para a conquista de dereitos e liberdades por parte das maiorías sociais en xeral, e para as persoas LGTBI en particular. Tal e como se ven facendo dende os distintos ámbitos de Esquerda Unida, dende ALEAS-EU expresamos o noso máis sinceiro apoio aos actos de conmemoración da proclamación da IIª República. Este período político, se ben desgraciadamente breve, supuxo enormes avances na igualdade social, así como a consecución de dereitos e liberdades ata entón descoñecidos, como por exemplo: o recoñecemento dos dereitos das mulleres, a mellora nas condicións laborais das clases traballadoras ou a aceptación das diferentes realidades nacionais dentro do Estado Español son só algúns exemplos disto.

Por desgracia, a totalidade dos progresos democráticos e sociais da República foron eliminados polo bando golpista, que tras catro décadas de ditadura designou como herdeiro do réxime a Juan Carlos de Borbón. Esta elección, e a imposición da monarquía que isto conlevaba, supuxo, unha vez máis, o menosprezo á vontade popular expresada democrática e rotundamente nas eleccións do 12 de abril de 1931 a favor da instauración da República como forma lexítima de goberno. Na actualidade, a cidadanía do Estado Español segue sen ter a oportunidade de votar nun referéndum o sistema de goberno que prefire, -monarquía ou república- a pesar de ser a elección de cargos públicos, tamén a da Xefatura do Estado, un dos principais pilares da democracia.  Coa monarquía elimínase o dereito lexítimo da cidadanía a elexir e a ser elexida en elecciones libres e iguais.

Como consecuencia disto, dende ALEAS-EU rexeitamos toda forma política que dé collida no seu seo a unha representación institucional mediante a cooptación herditaria por ser esta profundamente antidemocrática, como é o caso da actual monarquía española. Así mesmo, negámonos a defender un sistema político herdeiro do anterior réxime franquista que, na figura da Xefatura do Estado, mantense allea ás responsabilidades propias de calquer Estado democrático, sen poder estar suxeito a control algún por parte das institucións públicas e da cidadanía en xeral.

Así tamén, dende ALEAS-EU rexeitamos o sistema monárquico por machista, ao premiar o feito de ter nado varón, privilexiándoo fronte a calquer muller á hora de ocupar a Xefatura do Estado e lexitimando así a situación de subordinación e discriminación das mulleres. Ademais, tamén o facemos polo seu carácter heteropatriarcal, ao reproducir dilixentemente a ideoloxía heterosexual no seu seo, representando á familia exclusivamente formada por un home e unha muller como a socialmente desexable. Parece evidente que unha institución sustentada en valores retrógrados e anclados no pasado como é a monarquía non pode ser máis que impotente á hora de dar resposta ás actuais demandas cidadás no relativo ás liberdades afectivo-sexuais, dado que estas responden ás características persoais e sociais dunha sociedade madura, democrática e progresista.

Por todo isto dende a Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de Esquerda Unida defendemos a construción dun amplo proxecto político-social republicano sustentado nos movementos sociais e populares de todo o territorio do Estado Español, co fin de profundizar na democratización da vida política así como na participación cidadá dos asuntos públicos. Dende esta Área vemos ineludibel a necesidade de facer converxer as diferentes demandas republicanas e LGTBI en torno a un novo proceso constituínte, baseado na democracia participativa, que favoreza de maneira efectiva a materialización dos dereitos políticos, sociais, económicos e culturais da cidadanía, así como a posibilidade de desenvolver as liberdades referidas á libre elección sexual e afectiva, sen que ningún modelo lexitimador coarte estas vontades. Dito proceso participativo e horizontal dependerá, chegado o momento, de que consigamos unha República democrática, igualitaria e social, construida colectivamente dende abaixo. Do contrario, como ocorre noutros países do noso entorno, atoparémonos cunha República capitalista e patriarcal, desprovista de calquer contido político transformador, coa que non poderemos conformarnos.