29 outubro 2013

I Encontro Estatal de ALEAS-IU - Madrid, 26 e 27 de outubro de 2013

ALEAS-EU fixa as súas próximas liñas de acción e renova o seu equipo de coordinación coa vista posta nos novos desafíos do movemento LGTBI


A pasada fin de semana tivo lugar en Madrid o I Encontro Estatal da Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU). Ao devandito Encontro acudiron máis de 50 activistas e militantes de todo o Estado español, tanto de IU como de distintas organizacións LGTBI, que se deron cita para definir as liñas de acción de Izquierda Unida no ámbito dos dereitos e liberdades afectivo-sexuais e de xénero durante os vindeiros anos.

Este Encontro estivo marcado por un forte carácter participativo nos debates sobre os temas de maior interese e preocupación dentro do movemento LGTBI. Así, entre os temas máis relevantes atopáronse a loita contra o VIH/Sida, o respaldo ás demandas dos colectivos de persoas transexuais, as accións destinadas a pór freo á discriminación LGTBIfóbica nos ámbitos educativo, sanitario e rural, unha resposta efectiva á violencia en parellas do mesmo sexo e unha aposta integral por un Estado laico, que implique a negación efectiva da influencia de calquera credo relixioso sobre as institucións públicas.

A preocupación pola situación dos dereitos e liberdades da comunidade LGTBI no ámbito internacional tamén ocupou un lugar destacado, motivo que leva a ALEAS-IU a solidarizarse con todas aquelas persoas que viven cada día situacións de discriminación e desigualdade ao longo de todo o mundo debido ás súas identidades sexuais e de xénero, sexan do país que sexan. Precisamente, o traballo da área no ámbito internacional foi un dos principais retos de futuro que se expuxeron no Encontro, resaltando a necesidade de intensificar a colaboración co Partido da Esquerda Europa (PÉ) e o grupo parlamentario da Esquerda Unitaria Europea.

De maneira unánime estableceuse a data do 1 de decembro, Día Internacional de Loita contra o VIH/Sida, como punto de unión de todos os esforzos de ALEAS para levar ás institucións públicas unha serie de medidas destinadas a pór fin ao avance do VIH. En concreto, acordouse o envío á Comisión de Sanidade e Servizos Sociais do Congreso dos Deputados dunha batería de preguntas tendentes a supervisar a labor do Goberno neste terreo; o rexistro dunha Proposición Non de Lei sobre medidas de apoio á erradicación do Virus de Inmunodeficiencia Humana ou que recollerá as demandas dos colectivos e persoas implicadas neste tema, e a presentación dunha moción nos concellos que busque o compromiso real dos municipios na loita contra o VIH/Sida.

Ademais, no marco deste Encontro o activista estremeño Alberto Hidalgo Hermoso foi reelixido por unanimidade Coordinador Federal de ALEAS-IU por dous anos máis, acompañado dun equipo de coordinación que se encargará de dinamizar o traballo cotián da área de temática LGTBI de IU. Este equipo estará integrado por activistas e militantes de ALEAS de Andalucía, Galicia, País Valencià e Comunidade de Madrid.

Como colofón, o Encontro contou coa intervención de Marga Ferré, Coordinadora Xeral de Áreas de Izquierda Unida, que felicitou ao coordinador elixido e alentou á militancia e os activistas de ALEAS a continuar loitando como até agora polos dereitos e liberdades de todas as persoas, independentemente da súa orientación sexual ou identidade de xénero. Igualmente Ferré animou a pór freo ás políticas conservadoras auspiciadas pola Igrexa católica e o Goberno do Partido Popular.