02 outubro 2014

Bicada Reivindicativa Compostela

A persecución violenta ao colectivo LGTBI non é algo descoñecido. Todas e todos nós somos conscientes de que no Estado español continúan as agresións, actos violentos e persecucións a persoas LGTBI. Isto tamén afecta a Galiza, e temos exemplos que o demostran.


 O xoves día 2 de Outubro, fará pouco maís dun ano da agresión dunha parella homosexual na cidade de Compostela.

Esta foi unha das moitas agresións que sofremos a diario en todo o país, Estado e mundo pola nosa orientación ou a nosa identidade de xénero, agresións que o goberno adícase a ignorar ou incluso a negar que existan, dando unha sensación de normalizaciónn que dista moito da realidade.