23 febreiro 2015

Por unha Lei Estatal de Transexualidade!

ALEAS-EU, AO TRAVERO DE AGE, COMEZA OS PASOS CARA A APROBACIÓN DUNHA LEI ESTATAL DE TRANSEXUALIDADE

ALEAS-EU E AGE LEVARÁN A CABO MÁIS INICIATIVAS EN DEFENSA DOS DEREITOS DAS PERSOAS TRANSEXUAIS

Os dereitos das persoas transexuais é a batalla central do movemento LGTBI nestes momentos, con exemplos claros como a “Ley Integral de Transexualidad” andaluza, impulsada por compañeiras de ALEAS-IU Andalucía codo con codo co tecido asociativo e as activistas transexuais.