10 xaneiro 2013

34º aniversario da despenalización da homosexualidade

Este 11 de xaneiro de 2013 cúmprense 34 anos da modificación da Lei de Perigosidade e Rehabilitación Social, que abriu as portas para que as últimas persoas trans, homosexuais, bisexuais e intersexuais abandoaran os cárceres de Badaxoz e Huelva, despois incluso da celebración das primeiras eleccións xerais formalmente democráticas tras a ditadura franquista e da aprobación da vixente Constitución Española.

Aínda está moi vivo o recordo das persoas LGTBI que padeceron persecución e maltrato nos cárceres franquistas e das lesbianas que sufriron internamento e “electroshocks” en centros psiquiátricos. Décadas despois da fin da guerra, lesbianas, gais, trans, bisexuais e intersexuais continuaron sendo enviadxs a distintos “centros de reeducación” para seren torturadxs. Persoas que, ademais de soportar a inxente represión desatada dende 1936, ao saír das celdas víronse obrigadas a vivir nunha prisión do tamaño dun estado, co cárcere engadido do armario que ninguén podía atreverse a abrir, nin sequera na soa presenza dxs concidadáns igualmente perseguidxs pola súa ideoloxía política.

Por entón, foron moitas as persoas que arriscaron a súa vida polas liberdades que hoxe disfrutamos e a igualdade legal que comezamos a conquistar. Unhas simplemente mostrándose tal como eran moito antes de que teorizáramos sobre a visibilidade como a poderosa ferramenta política que hoxe é. Outras, creando os espazos onde poder sobrevivir, que hoxe tan inxustamente se desprezan como “guetos gais”. E, outrxs tamén, construíndo organizacións propias en condicións de extremo illamento, ou traballando con infinito tesón para que as xa existentes integraran a diversidade afectivo-sexual nos seus discursos. Sen embargo, quenes loitaron polos nosos dereitos e liberdades construíndo así a democracia; quenes iniciaron a destrucción daquelas dobres e triples cárceres, dobres y triples armarios, non foron aínda valoradxs nin recoñecidxs.

Por todo iso, dende a Área de Liberdade de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS) de Esquerda Unida queremos manifestar:

-A nosa firme condea ás miserabeis medidas persecutorias do Partido Popular, que pretende terminar no transcurso do ano 2013 coa posibilidade de reclamar indemnizacións para as persoas represaliadas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero. Unha mostra máis das medidas orzamentarias que pretenden agochar agresións con motivación puramente ideolóxica.

-A nosa denuncia das ridículas cuantías e as condicións impostas no seu día polo PSOE para estas reclamacións, que convertiron tal posibilidade legal en inaccesíbel para as miles de persoas afectadas, gran parte delas anciás en condicións de exclusión social a causa da represión sufrida, que hoxe deveñen auténtica miseria.

-A nosa reclamación de auténtica xustiza e reparación, tanto en relación ás condeas en virtude das leis discriminatorias franquistas, como nos demais procesamentos políticos, cuxa impunidade non foi alterada no máis mínimo pola lexislación meramente paliativa sobre Memoria Histórica, cuxa aplicación hoxe o Partido Popular pretende imposibilitar.

Hai agora 34 anos as personas LGTBI estiveron en primeira liña das rúas loitando coa esquerda pola liberdade e a igualdade de dereitos para todxs. Actualmente o marco legal pactado polo PP e o PSOE naquela chamada “transición” está permitindo desmantelar todo proxecto de políticas de recoñecemento e protección da diversidade e da igualdade de dereitos. E hoxe, como entón, lesbianas, gais, trans, bisexuais e intersexuais rebelámonos nas rúas. Con Esquerda Unida e co resto de organizacións e movementos sociais que reclaman, non xa unha mera alternancia bipartidista, senón un auténtico cambio de réxime que será de todxs, con todxs e para todxs, ou non será.

Alberto Hidalgo – Coordinador Federal de ALEAS-IU